تحویل 10 دستگاه دیگر از واگن های لبه بلند  

 به گزارش روابط عمومی شرکت واگن پارس و به نقل از مهندس محمد رضا مختاری مدیر عامل ، 10 دستگاه دیگر از واگن های لبه بلند شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر تحویل خریدار گردید. با تحویل 10 دستگاه دیگر ازاین واگنها تا کنون 70 دستگاه از واگن های لبه بلند از محل قرارداد فوق الذکرتحویل کارفرما گردیده است.

مختاری ضمن اعلام این خبر افزود: : ظرفیت حمل بار هر یک از این واگن ها 5/67 تن و بار محوری آن ها 5/22 تن است و برای حمل مواد معدنی استفاده می شوند.
مختاری خاطرنشان کرد: بوژی های به کار رفته در ساخت این واگن ها سه تکه است و برای اتصال آنها از قلاب های اتوماتیک استفاده می شود.
مدیر عامل شرکت واگن پارس بیان کرد: این شرکت ظرفیت ساخت سالانه یک هزار دستگاه واگن باری را دارد